home stay ปาย

ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำปายไหลผ่าน จากบ้านต้นไม้ ปาย รีสอร์ท ไปไม่ไกลมากนัก มีแหล่งกำเหนิดของน้ำพุร้อนน้ำแร่จากธรรมชาติ อุณภูมิสูงถึง 80 C’ ที่นี่ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับนักเดินทาง ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิต และบรรยากาศของภาคเหนืออย่างแท้จริง ณ สถานทีที่ดีที่สุด ของเมืองปาย เดินจากรีสอร์ทเพียง 1 นาที ก็ถึงแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามที่สุด ท่ามกลางธรรมชาติ บนหุบเขาปาย ดินแดนสวรรค์ ของล้านนา ที่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติอันน่าค้นหา ความสงบเงียบ ริมฝั่งแม่น้ำปาย หลากหลายสีสัน สัมผัสกับสายหมอกยามเช้า สายลมหนาวเที่ยวปาย