home stay เชียงใหม่

หากมาเชียงใหม่ที่พลาดไม่ได้อีกแหล่งหนึ่งคือย่านนิมมานเหมินทร์ ย่านนี้เป็นแหล่งกินเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ย่านนิมมานเหมินทร์ชอย 9 เรียกกันว่าซอยกาแฟ มีร้านกาแฟของวาวี สตาร์บัค 94 coffee วิวก็สวยมองเห็นดอนสุเทพ เช้ามาชิมกาแฟ กลางวันเป็นอาหารอร่อยๆที่มีหลายร้าน ตกกลางคืนย่านนี้มีที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่คึกคักมากเช่นร้าน monkey หรือ worm up ที่หากใครมาเชียงใหม่มักจะมาเยี่ยมเยือนเสมอ ย่านนิมมานเหมินทร์เป็นที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวหากมา
เที่ยวเชียงใหม่