สะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ


สะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ โปรแกรมสะกดชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ บางครั้งหลายท่านอาจจะมีปัญหาในการสะกดชื่อคนไข้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะบันทึกลงในเครื่องเอกซเรย์ ซึ่งหาคนไข้แจ้งชื่อภาษาอังกฤษมาให้เรา ก็เป็นการดี แต่บางครั้งคนไข้ก็ไม่ได้แจ้งชื่อให้ ทำให้เราต้องมา งมโข่งในการสะกดชื่อภาษาอังกฤษเอง หากให้ Technician 10 คนทำการสะกดชื่อเดียวกัน รับรองไม่เหมือนกัน100% ซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรแกรมหนึงที่สามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ นั่นก็คือโปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งการแปลงนี้อาศัย หลักเกณฑ์ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่ายเสียง ตามหลักของ ราชบัณฑิตยสถาน โปรแกรม Thai Romanization นี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2546-7 (รู้สึกว่าจะหยุดพัฒนาไปเสียแล้ว ) Download ==> Download ขนาดประมาณ 3.2 เมกedit @ 12 Dec 2010 02:15:13 by KonYuBYuB