งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี 2553

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี 2553งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี 2553 สพฐ.กำหนดประชุม คณะทำงาน สพท.ภูมิภาคต่าง ๆทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภูมิภาคต่าง ๆ ประจำปี 2553 เพื่อรับฟังนโยบายและสรุปผลการเตรียมการของแต่ละภูมิภาค